Про журнал

 Проблеми історії Голокосту: український вимір – міжнародний реферований науковий щорічник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», видається з 2002 р.

Офіційний сайт журналу: http://www.hsuf-journal.com.ua/

Журнал присвячено проблематиці Голокосту та інших геноцидів ХХ ст. Фокусуючись переважно на українських сюжетах, видання покликане ввести їх у широкий контекст європейської та світової історії.
Проект має на меті сприяти становленню та розвитку української історіографії Голокосту, входженню означеної проблематики до загальноукраїнського історичного наративу, розширенню наукового діалогу між вітчизняними та зарубіжними дослідниками Голокосту шляхом публікації:
• якісних оригінальних досліджень;
• перекладів значущих для українських студій іншомовних текстів, сфокусованих на проблематиці Голокосту;
• джерел та коментарів до них;
• рецензій на актуальні наукові праці;
• оглядів найважливіших наукових подій.

Мови видання – українська, англійська та російська. Усі статті публікуються в супроводі розширених англомовних анотацій.

Редакція журналу запрошує авторів з України і зарубіжжя до співпраці та пропонує надсилати матеріали, що являють собою:
• праці теоретико-методологічного або узагальнюючого характеру, присвячені Голокосту;
• компаративні студії Голокосту в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів;
• фактологічні дослідження різноманітних аспектів Голокосту на українських землях;
• регіональні та краєзнавчі студії Голокосту на теренах окупованої України;
• дослідження, присвячені з’ясуванню місця й ролі єврейського чиннику в культурно-історичних процесах в Європі, що передували Голокосту чи відбувалися після нього;
• історіографічні та джерелознавчі огляди;
• студії політики пам’яті та суспільної рецепції Голокосту в Україні та Східній Європі.

Наклад видання надсилається до українських і зарубіжних науково-дослідних, освітніх і культурно-просвітницьких установ, наукових бібліотек і спеціалізованих інституцій Європи, США, Канади та Ізраїлю. Електронна версія видання (у РDF-форматі) доступна на офіційному сайті журналу: http://www.hsuf-journal.com.ua/ та на веб-сайті Інституту «Ткума»: http://tkuma.dp.ua.